Projects

Kazuyo Sejima

Wuzhen, China

Kazuyo Sejima

Another Layer of Surface

Ri Young Chow

Shanghai, China

Ri Young Chow

Tireless girl in Jinshan

Yu Ji

Shanghai, China

Yu Ji

Stone, Barnacles, and Seeds