Projects

Shen Lieyi

Hangzhou, China

Shen Lieyi

Rain Pool Filled with Silence

Tom Fruin

Foshan, China

Tom Fruin

Crown of Foshan

Benjamin Storch

Hangzhou, China

Benjamin Storch

Water Dreams of Heaven and Earth

Jacky Tsai

Suzhou, China

Jacky Tsai

Magical Gusu

Lee Sangsoo

Suzhou, China

Lee Sangsoo

The Courtyard Creatures

Shinji Ohmaki

Suzhou, China

Shinji Ohmaki

Gravity and Grace

Florentijn Hofman

Suzhou, China

Florentijn Hofman

Magnificent Magpies

RICH & MIYU

Beijing, China

RICH & MIYU

Floral Wave

Richard Sweeney

Beijing, China

Richard Sweeney

Twins

Ri Young Chow

Shanghai, China

Ri Young Chow

Tireless girl in Jinshan

Mia Liu

Shanghai, China

Mia Liu

Tower of Knowledge

Ni Youyu

Shanghai, China

Ni Youyu

Quest City

Emily Floyd

Shanghai, China

Emily Floyd

Knowledge Power/Butterfly Kites

Simon Ma

Shanghai, China

Simon Ma

Be With You

Plummer & Smith

Shanghai, China

Plummer & Smith

Information Desk